Misyon ve Vizyon

 Özgörev (Misyon)

Öğrencilerimize üretim ve hizmet sistemleri tasarımı, yönetimi ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel yöntemleri sunarak, bilgi teknolojilerini ve İngilizceyi etkin kullanabilen, analitik düşünebilen ve temel değerlerimizi benimsemiş lider endüstri mühendisleri yetiştirmek, ve topluma ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek.

 

Özgörüş (Vizyon)

Eğitim öğretim, araştırma ve uygulamada ulusal ve uluslararası düzeyde önder, bilime ve topluma üst düzeyde katkı sağlayan ve mezunları birçok ülkede çalışabilen bir bölüm olmak.
 

 

Temel Değerler

  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • İnsan odaklılık
  • Evrensellik
  • Yaşam boyu öğrenme
  • Toplumsal sorumluluk
  • Akademik özgürlük
  • Çevreye duyarlılık
  • Meslek etiği bilinci
  • Dürüstlük