Eğitim Amaçları

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mezunları;

  • Üretim, hizmet ve bilgi sistemlerindeki operasyonel ve yönetsel süreçlerde Endüstri Mühendisliği ile ilgili görevlerde çalışır.(%70)
  • Mezuniyetlerini izleyen beş yıl içerisinde yönetici konumuna yükselir veya girişimci olarak kendi işini kurar. (%10)
  • Yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt olarak lisansüstü çalışmalarda bulunur. (%20)

Sürekli İyileştirme

Eğitim Amaçları
MÜDEK