Katalog ve Mezuniyet Koşulları

2022-2023 Katalog ve Ders Programları

Bölümümüz için mezuniyet koşulları şunlardır:
 1. Katalogunda belirtilen tüm zorunlu dersleri başarmış ve en az 240 kredi ders almış olması
 2. En az %30 kredi kadar (72 kredi) dersin İngilizce alınması
 3. Katalogtaki derslerden en az 8 kredilik en az 3 seçmeli ders alınması
 4. Katalogtaki derslerden en az 52 kredilik en az 10 mesleki seçmeli ders alınması
 5. En az 1 adet YÖK seçmeli derslerden alınması 
Son madde için uygun olan YÖK Seçmeli dersler şunlardır:
 1. BEÖ155 Beden  Eğitimi
 2. MÜZ155 Türk Halk Müziği
 3. MÜZ157 Türk Sanat Müziği
 4. SAN155 Salon Dansları
 5. SNT155 Sanat Tarihi
 6. SOS155 Halk Dansları  

2021-2022 Katalog

2021-2022 İntibak

2022-2023 Katalog ve Ders Programları

0. 2022-2023 Katalog

0. 2022-2023 İntibaklar

1. 2022-2023 Güz Lisans Ders Programı

2. 2022-2023 Güz Yüksek Lisans Ders Programı

3. 2022-2023 Güz Doktora Ders Programı

4. 2022-2023 Bahar Lisans Ders Programı

5. 2022-2023 Bahar Yüksek Lisans Ders Programı

6. 2022-2023 Bahar Doktora Ders Programı