Skip Navigation Links Türkçe  

Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine!

Zorunlu derslerden eksik kalan mezun olacak öğrencilerin mesleki seçmeli derslerden en az 10 ders 52 kredi, seçmeli derslerden 3 ders 8 kredi almaları gerekmektedir. Eksik kalan kredilerini mesleki seçmeli dersler ile doldurmaları gerekmektedir.(İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri de olabilir.)

Published on: Friday, February 8, 2019
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Öğr.Gör.Fatih FIRAT
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!