Skip Navigation Links Türkçe  

Mesai Saatleri Dışı Laboratuvar Rezerve hk.

"İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) gereği, Fakültemizin ve kişilerin güvenliğinin sağlanması amacı ile Fakültemiz Bölümlerinde bulunan laboratuvarlarda mesai saatleri dışında çalışılacak olunması durumunda, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde, günlük, haftalık veya dönemlik olarak zamanların belirlenerek, ekte gönderilen Mesai Saatleri Dışı Laboratuvar/Atölye Çalışma İstek Formunun iki nüsha halinde doldurularak ilgili kişilere onaylatılması ve bir nüshanın Kimya Mühendisliği Bölümü girişinde bulunan Fakültemiz güvenlik birimine teslim edilmesi diğer nüshanın ise çalışmayı yapacak kişilerde bulundurulması gerekmektedir.

Published on: Friday, March 2, 2018
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Öğr.Gör.Fatih FIRAT
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!