Skip Navigation Links Türkçe  

Mezuniyet Koşulları ve YÖK seçmeli Dersleri

Mezun olmak için gereken genel koşullar şu şekildedir:

1) Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Kataloğu'nda yer alan tüm zorunlu derslerin alınmış olması

2) En az 10 tane ve en az 52 kredi olacak şekilde Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Kataloğunda Mesleki Seçmeli Dersler arasında yer alan derslerden almış olmak

3) En az 3 tane ve en az 8 kredi olacak şekilde Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Kataloğunda Seçmeli Dersler arasında yer alan derslerden almış olmak

4) YÖK Seçmeli olarak ifade edilen ve 2.0 kredilik ESTÜ101, BEÖ155, SNT155, MÜZ155, MÜZ157, SAN155 veya SOS155 derslerinden en az birini almış olmak. Bu kapsamda alınan ders yukarıda belirtilen 8 kredilik seçmeli dersler içerisinde sayılacaktır, 8 kredi üzerine 2 kredi daha alınmalıdır şeklinde düşünülmemelidir. (Geçmiş senelerde açılmış olan fakat şu anda açılmayan KÜL199 dersi de bu kapsamdadır, bu dersi almış olanların bu kapsamda başka ders almasına gerek yoktur.)

5) Toplamda en az 240 kredilik ders almış olmak

6) Alınan toplam kredinin en az %30'unun İngilizce olarak açılan derslerden olması

Not: 4. sınıftaki Bitirme projesi dersleri olan Enm 427 ve Enm 428 derslerini alabilmek için 1. ve 2. sınıftaki tüm derslerinizi tamamlamış olmanız ve genel not ortalamanızın en az 2.0 olması gerekiyor. Son sınıfa gelmeden önce ders seçimlerinizi yaparken lütfen bu koşullara dikkat edin, aksi halde dönem uzatma durumu ile karşılaşabilirsiniz.

 

Published on: Friday, October 1, 2021
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Prof.Dr.Onur KAYA
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!