Skip Navigation Links Türkçe  

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için Önemli Bilgiler

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimizin ders seçimlerinde ve yapacakları çalışmalarda aşağıdaki şartlara dikkat etmesi gerekmektedir:

1) Tezsiz Yüksek Lisanstan mezuniyet için toplamda 60 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders alınması gerekmektedir. Bu derslerin üçü zorunlu, 7'si ise seçmelidir (Seçmeli dersler üniversitede diğer bölümlerde açılan yüksek lisans dersleri arasından da seçilebilir). Bu derslerin yanında dönem projesi dersine kayıt olmak ve bu proje için bir danışman belirleyerek, proje ile ilgili danışmanı ile görüşmeli ve enstitü yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor ile projesini dönem sonunda danışmanına teslim etmek zorundadır. Alınması gereken 10 dersten en fazla üçü, lisans eğitimi sırasında aynısı veya eşlenik sayılabilecek bir ders alınmamış olmak koşuluyla, lisans programından seçilebilir. Öğrenci alınması gereken tüm dersleri ve dönem projesini en fazla 3 yarıyılda tamamlamak zorundadır, aksi halde programdan ilişiği kesilir.

2) Tezli Yüksek lisanstan mezuniyet için ders aşamasında toplamda 60 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders (Seminer dersi dahil) alınmak zorundadır. Bu derslerin 3'ü zorunlu kategoride, biri Seminer dersi, diğer 4 tanesi ise seçmeli derslerdir (Seçmeli dersler üniversitede diğer bölümlerde açılan yüksek lisans dersleri arasından da seçilebilir). TAÇ 701 kodlu ders Seçmeli ders kategorisinde olmasına rağmen tüm tezli yüksek lisans öğrencilerinin alması istenen bir derstir ve bu dersi almanız gerekmektedir. Seminer dersini alabilmek için öncelikle öğrencinin tez danışmanının atanmış olması gerekmektedir ve öğrenci Seminer dersini atanmış olduğu tez danışmanının açmış olduğu gruptan alır. Öğrencilerin, en geç ilk yarıyıllarının sonuna kadar çalışmak istedikleri konular ile ilgili olarak bölümdeki hocalarla iletişime geçmeleri ve bu şekilde kendilerine bir tez danışmanı belirlemeleri gerekmektedir. Pandemi sürecinde hocalarla öncelikle e-mail ile iletişime geçmek daha uygun olabilir. Tez danışmanı ataması yapılabilmesi için danışman tercih ve danışman atama formlarının öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak bölüm başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Tez danışmanı belirlendikten sonra öğrencilerin ikinci yarıyıllarında Seminer dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen derslerden en fazla iki tanesi, lisans eğitimi sırasında aynısı veya eşlenik sayılabilecek bir ders alınmamış olmak koşuluyla, lisans programından seçilebilir. Ayrıca, Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvurularak, Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmak şartıyla, en fazla iki ders de başka üniversitelerin yüksek lisans programlarından alınabilir. Normal programda 2 yarıyıl sonunda öğrencilerin Seminer dersi dahil tüm derslerini tamamlamış olmaları beklenmektedir. En fazla 4 yarıyıl sonunda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler Tez aşamasına geçmiş sayılır ve bu süreçte, mezuniyet için toplamda en az 60 kredi olmak üzere, Tez Dersi ve Uzmanlık Alan Dersi almak zorundadır. Bu dersleri almak için Tez Konusunun danışman aracılığıyla Anabilim Dalı Başkanlığına ve Enstitüye bildirilmiş olması gerekmektedir, aksi halde Enstitü bu derslerin alınmasına izin vermemektedir. Bu dersler yardımıyla Tez çalışmalarını yürüten öğrenciler Tezlerini tamamladıktan sonra Tez Savunma Sınavına girerler (2020 Güz dönemi veya sonrasında yüksek lisansa başlayan öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için aşağıda sunulan ESTÜ LEE Yönetmeliği Madde 29-2'de belirtilen yayın şartlarından en az birini sağlaması gerekmektedir) ve başarılı olmaları durumunda mezun olurlar. Bu süreçte, yukarıda belirtilen derslerin yanında Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersinin de alınması gerekmektedir. Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersi mezuniyet öncesinde herhangi bir dönemde alınabilir. Tüm derslerin ve Tez çalışmasının en fazla 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir, aksi halde öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

 

3) Yüksek lisansa dayalı Doktora programından mezuniyet için ders aşamasında toplamda 60 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders (Seminer dersi dahil) almak zorundadır. Doktora programlarında tüm dersler (Seminer dersi hariç) seçmeli ders statüsündedir (Seçmeli dersler üniversitede diğer bölümlerde açılan lisansüstü dersler arasından da seçilebilir)TAÇ 801 kodlu ders Seçmeli ders kategorisinde olmalarına rağmen doktora öğrencilerinin zorunlu olarak alması istenen bir derstir. Öğrencilerin ilk dönemlerinde TAÇ 801 dersini almaları gerekmektedir. Seminer dersini alabilmek için öncelikle öğrencinin tez danışmanının atanmış olması gerekmektedir ve öğrenci Seminer dersini atanmış olduğu tez danışmanının açmış olduğu gruptan alır. Öğrencilerin, en geç ilk yarıyıllarının sonuna kadar çalışmak istedikleri konular ile ilgili olarak bölümdeki hocalarla iletişime geçmeleri ve bu şekilde kendilerine bir tez danışmanı belirlemeleri gerekmektedir. Pandemi sürecinde hocalarla öncelikle e-mail ile iletişime geçmek daha uygun olabilir. Tez danışmanı ataması yapılabilmesi için danışman tercih ve danışman atama formlarının öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak bölüm başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Tez danışmanı belirlendikten sonra öğrencilerin ikinci yarıyıllarında Seminer dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen derslerden en fazla iki tanesi, yüksek lisans eğitimi sırasında aynısı veya eşlenik sayılabilecek bir ders alınmamış olmak koşuluyla, yüksek lisans programından seçilebilir (En az 5 ders ve ayrıca Seminer dersi 6XX kodlu doktora dersleri olmalıdır). Ayrıca, Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvurularak, Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmak şartıyla, en fazla iki ders de başka üniversitelerin lisansüstü programlarından alınabilir. Normal programda 2 yarıyıl sonunda öğrencilerin Seminer dersi dahil tüm derslerini tamamlamış olmaları beklenmektedir. En fazla 4 yarıyıl sonunda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavı'na alınır. Bu sınavda başarılı olanlar bir sonraki dönem sonuna kadar Tez Önerilerini sunarlar (2020 Güz dönemi veya sonrasında doktoraya başlayan öğrencilerin Doktora Tez Önerisi sunabilmeleri için aşağıda sunulan ESTÜ LEE Yönetmeliği Madde 44'de belirtilen yayın şartlarından en az birini sağlaması gerekmektedirve Tez çalışmalarına devam ederler. Tez aşamasından sonra mezuniyet için toplamda en az 180 kredi olmak üzere, Tez Önerisi, Tez Dersi ve Uzmanlık Alan Dersi alınır. Bu dersler yardımıyla Tez çalışmalarını yürüten öğrenciler Tezlerini tamamladıktan sonra Tez Savunma Sınavına girerler (2020 Güz dönemi veya sonrasında doktoraya başlayan öğrencilerin Doktora Tez Önerisi sunabilmeleri için aşağıda sunulan ESTÜ LEE Yönetmeliği Madde 45-2'de belirtilen yayın şartlarından en az birini sağlaması gerekmektedirve başarılı olmaları durumunda mezun olurlar. Bu süreçte, eğer yüksek lisansta alınmadıysa, yukarıda belirtilen derslerin yanında Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersinin de alınması gerekmektedir. Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersi mezuniyet öncesinde herhangi bir dönemde alınabilir. Tüm derslerin ve Tez çalışmasının en fazla 12 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir, aksi halde öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

4) Lisansa dayalı Doktora programından mezuniyet için ders aşamasında toplamda 120 krediden az olmamak koşuluyla en az 15 ders (Seminer dersi dahil) almak zorundadır. Doktora programlarında tüm dersler (Seminer dersi hariç) seçmeli ders statüsündedir (Seçmeli dersler üniversitede diğer bölümlerde açılan lisansüstü dersler arasından da seçilebilir)TAÇ 801 kodlu ders Seçmeli ders kategorisinde olmalarına rağmen doktora öğrencilerinin zorunlu olarak alması istenen bir derstir. Öğrencilerin ilk dönemlerinde TAÇ 801 dersini almaları gerekmektedir. Seminer dersini alabilmek için öncelikle öğrencinin tez danışmanının atanmış olması gerekmektedir ve öğrenci Seminer dersini atanmış olduğu tez danışmanının açmış olduğu gruptan alır. Öğrencilerin, en geç ilk yarıyıllarının sonuna kadar çalışmak istedikleri konular ile ilgili olarak bölümdeki hocalarla iletişime geçmeleri ve bu şekilde kendilerine bir tez danışmanı belirlemeleri gerekmektedir. Pandemi sürecinde hocalarla öncelikle e-mail ile iletişime geçmek daha uygun olabilir. Tez danışmanı ataması yapılabilmesi için danışman tercih ve danışman atama formlarının öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak bölüm başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Tez danışmanı belirlendikten sonra öğrencilerin ikinci yarıyıllarında Seminer dersine kayıt olabilirler. Yukarıda belirtilen derslerden en az 5 ders ve ayrıca Seminer dersi 6XX kodlu doktora dersleri olmalıdır, diğer dersler yüksek lisans programından da seçilebilir.  Ayrıca, Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvurularak, Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmak şartıyla, en fazla 4 ders de başka üniversitelerin lisansüstü programlarından alınabilir. Normal programda 4 yarıyıl sonunda öğrencilerin Seminer dersi dahil tüm derslerini tamamlamış olmaları beklenmektedir. En fazla 6 yarıyıl sonunda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavı'na alınır. Bu sınavda başarılı olanlar bir sonraki dönem sonuna kadar Tez Önerilerini sunarlar (2020 Güz dönemi veya sonrasında doktoraya başlayan öğrencilerin Doktora Tez Önerisi sunabilmeleri için aşağıda sunulan ESTÜ LEE Yönetmeliği Madde 44'de belirtilen yayın şartlarından en az birini sağlaması gerekmektedirve Tez çalışmalarına devam ederler. Tez aşamasından sonra mezuniyet için toplamda en az 180 kredi olmak üzere, Tez Önerisi, Tez Dersi ve Uzmanlık Alan Dersi alınır. Bu dersler yardımıyla Tez çalışmalarını yürüten öğrenciler Tezlerini tamamladıktan sonra Tez Savunma Sınavına girerler (2020 Güz dönemi veya sonrasında doktoraya başlayan öğrencilerin Doktora Tez Önerisi sunabilmeleri için aşağıda sunulan ESTÜ LEE Yönetmeliği Madde 45-2'de belirtilen yayın şartlarından en az birini sağlaması gerekmektedirve başarılı olmaları durumunda mezun olurlar. Bu süreçte, yukarıda belirtilen derslerin yanında Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersinin de alınması gerekmektedir. Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersi mezuniyet öncesinde herhangi bir dönemde alınabilir. Tüm derslerin ve Tez çalışmasının en fazla 14 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir, aksi halde öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve diğer detaylar için aşağıdaki Yönetmeliği inceleyebilirsiniz.


Attached files:
ESTU LEE YONETMELIK.pdfPublished on: Wednesday, September 30, 2020
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Prof.Dr.Onur KAYA
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!