Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

Prof.Refail KASIMBEYLİ

(rkasimbeyli@eskisehir.edu.tr)


Çalışma Alanları:

Konveks ve Nonconvex Optimizasyon: Teori, Algoritmalar ve Uygulamaları, Vektör Optimizasyon, Çok Amaç Karar Verme, Portföy Optimizasyonu, Veri Madenciliği / Sınıflandırma, Kesme ve Çeşitliliği Problemleri, Karesel Atama Problemleri

Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!