Skip Navigation Links Türkçe  

Eğitim Amaçları

ÖZGÖRÜŞ (VİZYON)

Eğitim öğretim, araştırma ve uygulamada ulusal ve uluslararası düzeyde önder, bilime ve topluma üst düzeyde katkı sağlayan ve mezunları birçok ülkede çalışabilen bir bölüm olmak.

ÖZGÖREV (MİSYON)

 • Üretim ve hizmet sistemleri tasarımı, yönetimi ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel yöntemleri sunmak;
 • Bilgi teknolojilerini ve İngilizce yi etkin kullanabilen, analitik düşünebilen ve temel değerlerimizi benimsemiş endüstri mühendisleri yetiştirmek;
 • Yapılan araştırma ve uygulamalarla evrensel bilime katkı sağlamak  

TEMEL DEĞERLER

 •          Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 •          Yaşam boyu öğrenme
 •          Toplumsal sorumluluk
 •          Takım çalışmasına yatkınlık
 •          Çevreye duyarlılık
 •          Meslek etiği bilinci
 •          Dürüstlük
 •          Evrensellik
 •          İnsan odaklılık
 •          Güçlü İnsan ilişkileri ve iletişim becerisi

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Mezunlarımız;                         

 • Bilimsel ve mühendislik yöntemlerini kullanarak, insan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve finansal kaynaklardan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı,  işletilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak istihdam edilir.
 • Mezuniyetlerini izleyen beş yıl içerisinde yönetici konumuna yükselir.
 • Kurumsal kaynak planlaması, finansman, bilişim teknolojileri ve ergonomi ile ilgili alanlara esneklikle uyum sağlar.
 •  Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik ve kişisel gelişimine devam eder.  
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!