Skip Navigation Links Türkçe  

İntibaklarla İlgili Duyuru

Öğrencilere notlar:
 
Öğrenciler tüm lisans dönemi boyunca toplam 240 ECTS kredilik ders almak durumundadırlar.
Bu toplam krediden zorunlu dersler dışında en az;
 
 
Bölüme 2008-2009 öğretim yılında girenler ;
Mesleki Seçmeli ders = toplam 5 ders ve 20 ECTS kredi
 
Bölüme 2009-2010 öğretim yılında girenler ;
Mesleki Seçmeli ders = toplam 7 ders ve 29 ECTS kredi
 
Bölüme 2010-2011 öğretim yılında girenler ;
Mesleki Seçmeli ders = toplam 8 ders ve 32,5 ECTS kredi almalıdır.
 
Sonraki giriş yılları için öğrencinin bölüme giriş yaptığı öğretim yılının katalog bilgileri esastır. Katalog bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
Doç.Dr.Nihal Erginel
Published on: Tuesday, September 20, 2011
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Araş.Gör.Erdener ÖZÇETİN
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!