Skip Navigation Links Türkçe  

Stajlar Hakkında Yeni Yönetim Kurulu Kararı

2019-2020 Yaz döneminde öğrencilerin staj yapma taleplerine ait Fakülte Kurulumuzun 24.06.2020 tarih ve 3/1 sayılı karar ektedir.
 
Staj yapacak öğrenciler aşağıdaki adımları izlemelidir. 
 
1) Staj Başvuru ve Kabul Formu öğrneci tarafından doldurulup, şirket tarafından onaylandıktan sonra ilgili günde görevli staj komisyonu üyesine e-posta ile gönderilir. Formda staj türü kısmına yüz yüze staj yapacaklar EMS1 (Yüz yüze), EMS2 (yüz yüze), uzaktan staj yapacaklar ise EMS1 (uzaktan), EMS2 (Uzaktan), şeklinde yazmalıdır. 
 
2) Staj komisyonu üyesi staj yerini uygun bulması durumunda formu imzalar taratır ve 24 saat içinde öğrenciye onaylı formu gönderir. 
 
3-a) Uzaktan staj yapacak öğrenciler komisyon onaylı Staj Başvuru ve Kabul Formu'nu MF Öğrenci İşleri Birimi E-mail adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) gönderir. 
3-b) Yüz yüze staj yapacak öğrencilerse komisyon onaylı Staj Başvuru ve Kabul Formu ile ayrıca  ekteki “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerini hazırlayıp taratıp MF Öğrenci İşleri Birimi E-mail adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) gönderir.
 
4) Gerekli belgeler dekanlığa ulaştığı takdirde Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınır. 
 
5) Yönetim Kurulu Kararı'na göre SGK işlemleri yapılır. 
 
Önemli Notlar:
 
Not 1: Öğrenci işlerine gönderilen e-posta'da "Merhaba, Şu bölümde şu numaralı öğrenciyim. Şu tarihler arasında şu firmada uzaktan/yüz yüze staj yapmak istiyorum. Ekte size şu belgeyi/belgeleri gönderiyorum. Gereğini arz ederim" ifadesi yer almalıdır. Sadece dosyadan oluşan boş mailler öğrenci işlerinin gözünden kaçabilir veya dikkate alınmayabilir. 
 
Not 2: Öğrenci işlerine gönderilen belgeler Yönetim Kurulu'na gireceği için öğrencilerin en azından 10 gün önce, mümkünse 14 gün önce başvurularını yapmaları gerekmektedir. 
 
Not 3: Her bir gün için görevli staj komisyonu üyeleri aşağıdaki gibidir. Sadece ilgili günde görevli komisyon üyesine gönderilen Staj Başvuru ve Kabul Formları dikkate alınacaktır. İş günleri dışında gönderilen veya o gün görevli komisyon üyesine gönderilmeyen e-postalar dikkate alınmayacaktır. 
 
Pazartesi: Araş. Gör. Dr. Mehmet Alegöz
Salı: Araş. Gör. Gürhan Ceylan
Çarşamba: Araş. Gör. Dr. Zeynep İdil Erzurum Çiçek
Perşembe: Araş. Gör. Zeliha Ergül Aydın
Cuma: Araş. Gör. Banu İçmen Erdem
Published on: Thursday, June 25, 2020
Will be published until: Sunday, August 9, 2020

Author of the announcement: Araş.Gör.Dr.Mehmet ALEGÖZ
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!