Skip Navigation Links Türkçe  

Bitirme Tezlerinin Dijital Olarak Alınması Hk.

Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde Enm 428 bitirme projesi kapsamında öğrencilerimiz hazırladıkları tezlerini fakülte sekreterliğinden temin ettikleri kapaklar ile ciltleterek teslim etmekteydiler. Ciltlenmiş tezlerden bir tanesi bölüme, bir tanesi danışmanına ve bir tanesi de öğrenci işlerine teslim edilmekteydi. Öğrenci mezuniyet işlemi sırasında da tezini teslim edip etmediğine göre öğrenci işleri birimi tarafından onay verilmekteydi. İlave olarak tezler belirli zaman sonrasında öğrenci işleri biriminden kütüphaneye gönderilmekteydi.

 

İçinde bulunduğumuz durumda ciltleme ve teslim sürecini gerçekleştiremeyecek öğrenciler için, yalnızca bu dönem ile sınırlı olmak üzere;

 

Öğrencilerimizin tezin son halini pdf dosyası olarak danışmanlarına mail atmaları ve danışman öğretim elemanlarının tez pdf dosyalarını bölüm başkanlığına iletmeleri uygun görülmüştür. Bölüm başkanlığında tüm bölüm öğrencilerinin tezleri uygun bir depolama aracına yüklenecek (dvd, usb vb) ve teslim eden öğrencilerin (TC Kimlik No, Ad Soyad, Teslim Tarihi) bilgilerini içeren liste hazırlanacaktır. Liste ile dijital dosyaların bir kopyası Bölüm başkanlığı tarafından toplu olarak öğrenci işleri birimine iletilecek, bir kopya ise bölümde saklanacaktır. 

 

Danışmanlara iletilecek ve depolama aracına yüklenecek dosya isimlerinin “TCNo-AdSoyad-BölümAdı-2020LisansTezi.pdf” şeklinde olması gerekmektedir, her öğrencinin tezini tez danışmanlarına ayrı ayrı bu şekilde iletmeleri gerekmektedir.  

 
Published on: Thursday, June 25, 2020
Will be published until: Friday, October 9, 2020

Author of the announcement: Prof.Dr.Onur KAYA
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!