Skip Navigation Links Türkçe  

Endüstri Mühendisliği Uzaktan Akademik Staj Uygulama Esasları

Covid-19 pandemisi sebebiyle, pandemi süresince ekte belirtilen durumlarda öğrencilerin uzaktan akademik staj yapmaları ekteki esaslara göre mümkün olabilecektir.

Not: Uzaktan akademik staj uygulaması ile sadece 1 staj yapılabilir. Her iki stajını da henüz tamamlamamış mezun durumundaki öğrencilerin EMSI stajlarını pandemi sonrası bir fabrikada yapmaları beklenmektedir.

Published on: Sunday, May 10, 2020
Will be published until: Thursday, September 24, 2020

Author of the announcement: Araş.Gör.Dr.Mehmet ALEGÖZ
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!