Skip Navigation Links Türkçe  
ENM427-ENM428 Bitirme tezlerinin final raporları hk.
"13. Proje Fuarı ve Yarışması" ve "1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı" proje bilgi formları
Öğrenci İşleri Yeni E-posta Adresi
Endüstri Mühendisliği Uzaktan Akademik Staj Uygulama Esasları
"13. Proje Fuarı ve Yarışması" ve "1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı" (Online olarak Zoom Platformunda)
13. Proje Fuarı ve Yarışması (Online) & 1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı (Online) Görevli Talebi
2020-2021 Güz Bitirme Projesi (Enm 427) danışman tercihleri
Endüstri Müh - Online Öğrenci Buluşmaları - 2 Mayıs Cumartesi
2020-2021 Ders Programları, Katalog ve İntibak Bilgileri - Kesin
Kayıt Dondurma
Uzaktan Eğitim Faaliyetleri ile ilgili Kararlar
Yüksek Lisans/Doktora Danışmanlık ataması ve Seminer Dersi
Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Seminer Serisi
Enm 427- 428 Önkoşulları - Önemli
Lisansüstü Ders Programları
Next Page

Uzaktan Eğitim Faaliyetleri ile ilgili Kararlar

Uzaktan Eğitim Faaliyetleri ile ilgili olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından alaınan kararlar aşağıdaki gibidir. Detaylar netleştikçe ayrıca bilgilendirmeler yapılacaktır.
 
Karar:
İçinde bulunduğumuz hassas dönem boyunca öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek üzere; ara verilen örgün eğitim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızdaki teorik dersler ile uzaktan yürütülmesi konusunda mevzuat ve standartlara uyum konusunda sorun bulunmayan uygulamalı derslerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere CANVAS Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESTUZEM) teknik desteği ile dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülmesine ve bu kapsamda;
  • Gerekli ön hazırlıkların tamamlanması ve öğrencilere gerekli duyuruların yapılması için belirli bir süre tanımak amacıyla, online derslerin resmi olarak 06 Nisan 2020 Pazartesi günü itibariyle başlatılmasına,
  • Uzaktan eğitim teknikleriyle verilecek derslerin listesi ile dersleri verecek olan öğretim elemanı bilgilerinin bölüm/program ve birimlerin koordinasyonuyla Rektörlüğe ve ESTUZEM’e bildirilmesine,
  • Uzaktan eğitim teknikleriyle verilecek ders materyallerinin belirlenen formata uygun olarak öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanmasına,
  • Uzaktan eğitim teknikleriyle verilen derslere ilişkin ölçme-değerlendirme sürecinin daha sonra kararlaştırılmasına,
  • Sürecin eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının sorumluluğunda ve ESTUZEM Müdürünün koordinasyonunda yürütülmesine
karar verilmiştir.
 
Toplantı sonrasında iletilen sorulara istinaden aşağıdaki açıklamaları paylaşma ihtiyacı ortaya çıkmıştır:
  1. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde  7. haftadan itibaren online olarak devam eden dersler yapılmış kabul edilecektir.
  1. Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir. 

 

Published on: Friday, March 20, 2020
Will be published until: Thursday, June 4, 2020

Author of the announcement: Prof.Dr.Onur KAYA
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!