Skip Navigation Links Türkçe  
ENM427-ENM428 Bitirme tezlerinin final raporları hk.
"13. Proje Fuarı ve Yarışması" ve "1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı" proje bilgi formları
Öğrenci İşleri Yeni E-posta Adresi
Endüstri Mühendisliği Uzaktan Akademik Staj Uygulama Esasları
"13. Proje Fuarı ve Yarışması" ve "1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı" (Online olarak Zoom Platformunda)
13. Proje Fuarı ve Yarışması (Online) & 1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı (Online) Görevli Talebi
2020-2021 Güz Bitirme Projesi (Enm 427) danışman tercihleri
Endüstri Müh - Online Öğrenci Buluşmaları - 2 Mayıs Cumartesi
2020-2021 Ders Programları, Katalog ve İntibak Bilgileri - Kesin
Kayıt Dondurma
Uzaktan Eğitim Faaliyetleri ile ilgili Kararlar
Yüksek Lisans/Doktora Danışmanlık ataması ve Seminer Dersi
Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Seminer Serisi
Enm 427- 428 Önkoşulları - Önemli
Lisansüstü Ders Programları
Next Page

Yüksek Lisans/Doktora Danışmanlık ataması ve Seminer Dersi

Yönetmelik gereği, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ilk dönemlerinin sonuna kadar tez danışmanlarının atamalarının yapılması gerekmektedir. Henüz tez danışmanı ataması yapılmamış öğrencilerin çalışmak istedikleri tez konusu veya ilgi alanlarına göre bölümdeki hocalar ile görüşüp tez danışmanlığı konusunda anlaşmaları gerekmektedir. Daha sonra da Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün web sayfasında bulabilecekleri Danışman Tercih Formu ve Danışman Atama Formalarını imzalayarak ve anlaştıkları danışmana imzalatarak bölüm başkanlığına getirmeleri gerekmektedir. 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında açılan Seminer Dersini öğrencilerin atandıkları tez danışmanlarının grubundan almaları gerekmektedir. Öğrenciler bölüme ilk kaydolduklarında Anabilim Dalı Başkanı danışmanları olarak gözükse de, bu geçici bir danışmanlıktır ve tez danışmanları atanmadan seminer dersini alamazlar. Başka bir hocanın grubuna kaydolan öğrencilerin kendi tez danışmanlarının grubuna kaydolması gerekmektedir. Tez danışmanı ataması yapılmadan seminer dersine kaydolan öğrencilerin ise ya acilen tez danışmanı ile anlaşması ve ilgili formları bölüm başkanlığına getirmesi, ya da seminer dersini bırakması gerekmektedir. Aksi halde bu dersten dönem sonunda kalacaklardır. 

Published on: Friday, January 31, 2020
Will be published until: Thursday, March 16, 2023

Author of the announcement: Prof.Dr.Onur KAYA
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!