Skip Navigation Links Türkçe  
ENM427-ENM428 Bitirme tezlerinin final raporları hk.
"13. Proje Fuarı ve Yarışması" ve "1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı" proje bilgi formları
Öğrenci İşleri Yeni E-posta Adresi
Endüstri Mühendisliği Uzaktan Akademik Staj Uygulama Esasları
"13. Proje Fuarı ve Yarışması" ve "1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı" (Online olarak Zoom Platformunda)
13. Proje Fuarı ve Yarışması (Online) & 1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı (Online) Görevli Talebi
2020-2021 Güz Bitirme Projesi (Enm 427) danışman tercihleri
Endüstri Müh - Online Öğrenci Buluşmaları - 2 Mayıs Cumartesi
2020-2021 Ders Programları, Katalog ve İntibak Bilgileri - Kesin
Kayıt Dondurma
Uzaktan Eğitim Faaliyetleri ile ilgili Kararlar
Yüksek Lisans/Doktora Danışmanlık ataması ve Seminer Dersi
Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Seminer Serisi
Enm 427- 428 Önkoşulları - Önemli
Lisansüstü Ders Programları
Next Page

Enm 427- 428 Önkoşulları - Önemli

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde tüm Mühendislik Fakültesi bazında bitirme projeleri dersleri (Endüstri Mühendisliği için Enm 427 ve Enm 428 dersleri) için aşağıdaki önkoşullar belirlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu dersleri alacak öğrencilerin ders programlarını buna göre ayarlaması, ders seçimlerini bu önkoşulları gözeterek yapmaları gerekmektedir.

  1. Not ortalaması en az 2.00 olmak
  2. Birinci ve ikinci sınıf derslerini tamamen başarmış olmak (Çift anadal öğrencileri hariç)
  3. En az 150 kredilik dersi başarmış olmak 

Yukarıdaki önkoşulları sağlamayan öğrencilerin bu derslere kayıt olması mümkün olmayacaktır. Dönem uzaması gibi herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ders seçimlerinizde bu önkoşullara dikkat etmeniz önerilir.

Published on: Thursday, October 10, 2019
Will be published until: Sunday, December 24, 2023

Author of the announcement: Prof.Dr.Onur KAYA
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!