Skip Navigation Links Türkçe  

Bölüm Hakkında

Üniversite adayları, adaylar için hazırladığımız bölüm tanıtım sayfasını buraya tıklayarak ziyaret edebilirler. 

Genel Bilgiler

Endüstri Mühendisliğinin ortaya çıkışı 1800’lü yılların sonuna denk gelmektedir. II. Dünya savaşı sırasında önemini askeri alanda kanıtlayan mesleğimiz, izleyen dönemde sivil alanda da yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

Bir Endüstri Mühendisinin temel görevi, kullanımına sunulan kıt kaynakları önceden tanımlanmış amaçlar doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde kullanmaktır. 

Endüstri Mühendisliği, yüksek performansı, güvenirliliği, sürekliliği ve maliyet kontrolünü gerçekleştiren bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerini tasarlayan, planlayan, kuran ve yöneten uygulayıcılara sahip önde gelen bir meslektir. Bu mesleğin amaçları, karlılık, etkenlik, verimlilik, esneklik, duyarlılık, yüksek kalite, ürün ve hizmetlerin ömürleri boyunca sürekli geliştirilmesidir.

Endüstri Mühendisliği her zaman için farklı alanları bütünleştiren bir disiplin olmuştur. Endüstri Mühendislerinin geleneksel rolü insan gücü, malzeme ekipman ve mali kaynakları, kullanılabilir ürünlere/hizmetlere dönüştüren sistemler yaratmaktır.  

Günümüzde bizlerden beklenen ise bütünleşik sistemleri yürütmek ve kontrol etmek için bilgiyi, teknolojiyi ve bilgisayarları etkin bir şekilde kullanmaktır.

 

 

Görev Kapsamı

İşletmenin hedeflerine ulaşması için gerekli optimum kaynak bileşimini tespit etmek ve uygulamak, yönetimle işletmenin diger fonksiyonları arasında iletişimi sağlamak, insan kaynakları yönetiminde görev almak, karar vericiye uygulanabilir alternatifler sunmak, çesitli faaliyet alanlarında planlama ve kontrol işlerini yürütmektir.

 

 

Çalışma Alanları

•  Üretim Sistemleri Tasarimi ve Verimlilik
•  Üretim Sistemleri Kontrolü
•  Yönetim
•  Toplam Kalite Yönetimi
•  Yöneylem Araştırması
•  Karar Bilimleri
•  Yapay Zeka/Uzman Sistemler

 

•  Üretim Sistemleri Tasarimi ve Verimlilik

1. Tesis yerleşimini, işgücü, malzeme, makine ve ekipmanları en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla düzenlemek;

2. İş Akış ve Operasyon Planlarını ürün ve üretim olanaklarının özelliklerini dikkate alarak oluşturmak,

3. İş standart sürelerini, kapasite planlamalarını, üretim planlama, maliyet analizi, verimlilik karşılaştırmalarını, ücret sistemi planlamasını yapmak,

4. Çalışanların sosyolojik, psikolojik ve antropolojik özelliklerine uygun olarak düzenlemek,

5. İş yerinde malzeme akışı, stoklanmasını verimlilik esaslarıi doğrultusunda planlamalar yapmak temel ilgi alanlarıdır.

•  Üretim Sistemleri Kontrolü

Satış tahminleri yaparak Üretim Planlarını hazırlamak, Malzeme İhtiyaç Planlamasını oluşturmak ve bundan hareketle malzeme hareketlerini düzenlemek, Kapasite İhtiyaç Planlamasını, üretim planlaması ve makine, teçhizat ve işgücünü dikkate alarak oluşturmak, Üretim planlamasında işlerin makinelere dağıtımında, verimlilik sağlanacak şekilde İş Çizelgeleme ve Tezgah Yüklemeleri yapmak, İmalat ve Montaj Hattı Dengelemelerini maliyet ve üretim hizini dikkate alarak planlamak, Atölye Veri Toplama Sistemlerini kurarak, işlerin, üretimin, ürünün ve makinelerin durumlarini takip edebilmek, En uygun seviyede maliyet kısıtı altında Stok Kontrol Yöntemlerini oluşturmak, Ürün Ağaçlarını oluşturarak gerekli parça, yarı mamul ve hammadde akısını ve stoklarını izlemek konularinda ve bunlarin alt açılımlarında çalışmak Endüstri Mühendisliği konularına girmektedir.

•  Yönetim

İşletme Strateji ve Hedeflerini belirlemek, bu strateji ve hedeflere ulaşabilmek için faaliyet planlari olusturmak, takibini yapmak, Performans göstergelerini belirlemek ve takip etmek, İnsan Kaynakları planlamasını yapmak, Performans değerlendirmelerinde rol almak, Kariyer planlamasi yapmak, Pazar Analizi, Satiş planlamasini olusturmak, Ürün Maliyetlendirme, Karlilik Analizleri, Maliyet Azaltilmasi konularinda çalismak, Bütçeleme ve Bütçe Kontrol, Finansman Planlamasi yapmak, Dönemsel Faaliyet Raporlarini olusturmak, Ücret Sistemlerini olusturmak, Egitim Planlamasi yapmak, Çalisanlarin motivasyonunu arttirici faaliyet planlamasi yapmak Endüstri Mühendislerinin çalisma alanlarina girmektedir.

•  Toplam Kalite Yönetimi

Kalite Kontrol Sistemini malzeme, hammadde ve yari mamüllerin giriste, üretim sürecinde ve son kontrol aşamalarında kontrol edilmesi için kurmak ve gelistirmek,
Kalite Kontrol için Istatistiksel Tekniklerden yararlanmak,
Toplam Kalite Yönetimi felsefesini kurumlara yerleştirmek,
Çalisanlarin kalite gelistirmeye katkilarini sağlamak için Kalite Çemberleri kurmak, Ödüllendirme Sistemin hayata geçirmek,
Isletmelerin kalite faaliyetlerini organize etmek amacıyla ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini kurmak, yaşatmak ve geliştirmek,
İsletmelerin çevresel faaliyetlerini organize edebilmek için ISO 14001 faaliyetlerine önderlik etmek,
Yan sanayi degerlendirmelerinde aktif rol almak gibi faaliyetler de Endüstri mühendislerinin ilgi alanlarına girmektedir.

•  Yöneylem Araştırması

Kapasite, talep, maliyet gibi kısıtlar altında, karı en büyük yapacak şekilde üretim miktarlarının belirlenmesi,
Matematiksel modellerinin oluşturulup linear ve tamsayılı programlama ile çözümleri,
Sermaye bütçelemesi, Taşıma, Yükleme problemi, Depo yer seçim problemi,
Taşıma kapasitesi ve maliyet kısıtları altında en kısa yolu belirleme -Dağıtım problemleri,
Gezgin satıcı problemi,
Dinamik programlama; çok kademeli karar problemleri, kademe sayısı sonlu problemler,
Risk ve belirsizlik ortamlarında karar verme. Oyun teorileri: Çatışma ortamında karar verme konularında Endüstri Mühendisleri aktif rol oynamaktadır.

•  Karar Bilimleri

Yatırım ihtiyaçlarına yönelik Yatırım Planlama çalışmalarında görev alır,
Kuruluş yeri seçimi ve Mühendislik Ekonomisi teknikleri ile yatırım analizi çalışmaları yapar,
Fizibilite raporlarının hazırlanmasında görev alır,
Mevcut ekipmanın ekonomik olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla yenileme analizi çalışmaları yapar,
Yürütülen projelerin zamanında ve uygun kaynak kullanımı ile, verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için proje yönetimi tekniklerinden faydalanır.

•  Yapay Zeka/Uzman Sistemler

Yapay Zeka ve Uzman Sistemler, bir işletmenin yöneticilerine karar verirken ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri doğru, zamanında ve güvenilir bir şekilde sağlayan araçlardır. Endüstri Mühendisleri firmanın elinde bulunan verileri, veri ile bilgi arasındaki ilişkiyi sorgulayarak yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilgiye dönüştüren, bu tür sistemleri tasarlar, kullanıma sunar ve yönetir.

 

 

Sektörler

- Üretim,
- Sağlık,
- Bankacılık,
- Ulaştırma,
- Lojistik,
- İnşaat,
- Elektronik,
- Eğitim,
- Gıda,
- Pazarlama,
- Sigortacılık vb.

 

Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!