Skip Navigation Links Türkçe  
2018-2019 Spring Make-up Exam Program
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yaz Stajı İlanı
Alp Havacılık Burs Duyurusu
Mezuniyet Töreni
Enm 427 Danışman Atamaları
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
Enm 427-428 Sunum programı - Kesin
Geleceğin Mühendisleri Tasarlıyor Proje Yarışması’nda İkincilik Ödülü
Bölüm Yönetim Değişikliği hk.
Sınav İş Akış Şeması ve Öğrenci Yönergesi
2019-2020 öğretim yılı ders programları
Mezuniyet aşamasına gelen ve diploma talebinde bulunacak öğrencilerin dikkatine
X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı
Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine!
2018-2019 Mühendislik Fakültesi Ders Kataloğu
Otopark- Güvenlik Tedbirleri hk.
ENM427-428 Uygulama Esasları-2018
Mesai Saatleri Dışı Laboratuvar Rezerve hk.
Senato Kararı(Ders Ön Koşulları hk.) Duyurusu
YÖK Yeni Sınav Sistemi Duyurusu
2018-2019 Önkoşul Tablosu
2017-2018 % 30 ve %100 programların katalog ve öğrenci işleri tarafından güncellenen intibakları
Endüstri Mühendisliği-2 Stajı ile ilgili duyuru
2017-2018 Akademik Yılı ENM 427-ENM 428 danışman atamaları
Staj Başvuru Formu
Ortak Çalışma Laboratuvarı (ORLAB) Bilgisayar İsteği Formu
2015-2016 İntibak ve Katalog Bilgileri
2015-2016Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemi ders programlarındaki zorunlu değişilikler
Seçmeli ve Mesleki Seçmeli dersler hakkında açıklayıcı bilgiler
Eski ders programları
2012-2013 Ders İntibakları
2012-2013 Ders İntibak Tablosu
İntibaklarla İlgili Duyuru

Bölüm Hakkında

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1975 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulmuş ve 1981 yılında Anadolu Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesine bağlı bir bölüm olarak eğitimine devam etmiştir. 1993 yılında tüm Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmesi ile Anadolu Üniversitesi’nde yeni bir Mïhendislik-Mimarlık Fakültesi ve bu fakülte bünyesinde yeni bir Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bu bölüm ilk öğrencilerini 2002-2003 öğretim yılında alarak eğitime başlamıştır. 2018'de bölümümüzün bağlı bulunduğu Mühendislik Fakültesi, Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine dâhil edilmiştir.

Bölümümüzün özgörüşü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada ulusal ve uluslararası düzeyde önder, bilime ve topluma üst düzeyde katkı sağlayan ve mezunları yurt içi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışabilen bir bölüm olmaktır. Özgörevi ise üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımı, yönetimi ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı yöntemleri sunmak; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, analitik düşünebilen ve temel değerlerimizi benimsemiş endüstri mühendisleri yetiştirmek; yapılan araştırma ve uygulamalarla evrensel bilime katkı sağlamaktır.

MÜDEK, ENAEE Yönetim Kurulu'nun (Administrative Council) 21 Ocak 2009 tarihli kararıyla ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından EUR-ACE Etiketi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Böylece MÜDEK akreditasyonu alan bölümlerden mezun olan öğrenciler, Avrupa mühendislik eğitimi etiketine sahip olacaklardır. 2012 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş olan lisans programımız çağın gereklerini yerine getirecek şekilde her geçen gün güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

Öğrencilerimiz;

-       Türkiye’nin önde gelen sanayi kurumlarında 3 ay süre ile Proje Tabanlı Staj yapma,

-       Bölümümüzün zengin laboratuvar imkânlarını eğitimleri süresince sınırsız kullanma,

-       Bölümümüzü mütemadiyen ziyaret eden Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanayici iş adamları ve bilimsel araştırmacıları ile bölüm seminerlerimizde yüz yüze görüşme ve

-       Üniversitemizin zengin sosyal ve kültürel etkinliklerinden yararlanma olanaklarına sahiptirler.

Tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencelerimizle birlikte yapılan bilimsel çalışmalarımız ve projelerimizle her geçen gün dünya standartlarında bir bölüm olma yolunda ilerlemekteyiz. Öğrencilerimizi; bilimsel yöntemleri kullanarak kıt kaynakların daha verimli ve daha etkin kullanımı ve insan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve finansal kaynaklardan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı,  işletilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak istihdam edilmeleri bilinciyle yetiştirme gayreti içindeyiz.

 

 

EĞİTİM AMAÇLARIMIZ

Mezunlarımız;                         

- Bilimsel ve mühendislik yöntemlerini kullanarak, insan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve finansal kaynaklardan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı,  işletilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak istihdam edilir.

- Mezuniyetlerini izleyen beş yıl içerisinde yönetici konumuna yükselir.

- Kurumsal kaynak planlaması, finansman, bilişim teknolojileri ve ergonomi ile ilgili alanlara esneklikle uyum sağlar.

- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik ve kişisel gelişimine devam eder.  

 

 

 

 

 

ÖZGÖRÜŞ

- Eğitim öğretim, araştırma ve uygulamada ulusal ve  uluslararası düzeyde önder, bilime ve topluma üst düzeyde katkı sağlayan ve mezunları birçok ülkede  çalışabilen bir bölüm olmak

ÖZGÖREV

- Üretim ve hizmet sistemleri tasarımı, yönetimi ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel yöntemleri sunmak, 

- Bilgi teknolojilerini ve ingilizceyi etkin kullanabilen,analitik düşünebilen ve temel değerlerimizi benimsemiş Endüstri Mühendisleri yetiştirmek, 

- Yapılan araştırma ve uygulamalarla evrensel bilime katkı sağlamak.

 

ERASMUS öğrenci değişim programıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bir dönem eğitim görme fırsatı.
 ·         Western Michigan Üniversitesiyle yapılan anlaşma doğrultusunda dört dönem Amerika’da eğitim görme fırsatı ve çift diploma olanağı.
Bölüm tanıtım katoloğuna ulaşmak için tıklayınız.                                              
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!